Астрологія

 1. МАТЕРІАЛІСТИЧНА КАРТИНА СВІТУ
 2. УРАН, седьмая от Солнца большая планета Солнечной системы, относится к планетам-гигантам
 3. Що вивчає астрономія
 4. “Значення праць К
 5. СОНЯЧНА СИСТЕМА — КОМПЛЕКС ТІЛ, ЯКІ МАЮТЬ СПІЛЬНЕ ПОХОДЖЕННЯ

1
 • Історія Криворізького авіаційного коледжу

  КРАТК ЦА з повним правом вважається одним із найстаріших навчальних закладів з підготовки кадрів для цивільної авіації не тільки України, але і для всього колишнього СРСР.

  У 1951 році на базі двох навчальних закладів Криворізького льотного училища і Арзамаської школи авіаційних радистів наказом начальника ГУ ГВФ від 12.06.51р. № 0202 було оголошено постанову Ради Міністрів СРСР від 11.01.1951р. № 99-40с про створення Криворізького авіаційного училища спецслужб цивільного повітряного флоту КРАУСС ГВФ

  Не зважаючи на те, що матеріально-технічна база нового училища являла собою малопристосований комплекс для навчального процесу та проживання працівників, першому начальнику училища, талановитому організатору і спеціалісту Овсієнку Миколі Андрійовичу вдалося знайти і згуртувати колектив виключно із професійно підготовлених, ініціа­тивних, відданих справі людей.

  01.09.1951 року проведено перший набір - 122 курсанти за двома спеціальностями:

  - Технічна експлуатація електросвітло радіообладнання літаків.

  - Технічна експлуатація авіаприладів літаків.

  За цими двома спеціальностями було відкрито також заочне відділення.

  З 1 жовтня 1952 року організовані курси вдос­коналення інженерного складу Аерофлоту КУІНЖ.

  В цей же час були обладнані перші лабораторії: піло­тажно-навігаційних приладів, приладів контролю робо­ти авіадвигунів, гіроприладів, електрообладнання, радіообладнання.

  Основою вивчення техніки було спец-обладнання поршневих літаків: ЛІ-2, ІЛ-12, ІЛ-14.

  Починаючи з 1956 року, в зв'язку з появою пасажирських літаків ТУ-104, ІЛ-18, в училищі розгортається робота щодо розширення будів­ництва і благоустрою навчально-матеріальної бази.

  У 1956 році училище очолив Савченков Степан Максимович. 18 Років він був на цій посаді. За цей період в училищі були створені Сприятливі умови для ціле напрямленої діяльності, що позитивно вплинуло на подальше вдосконалення матеріально-технічної бази і згуртування педагогічного колективу.

  У 1958 році вперше збільшився набір курсантів до 150 чоловік.

  У 1960 році вводиться в експлуатацію новий 4-х поверховий навчальний корпус, котельня, житловий бу­динок.

  10.01.1960 року, в училищі - розпочалась пере­підготовка авіа спеціалістів із країн народної демократії. Першими були спеціалісти з НРБ та НДР.

  З вересня 1961 року набір курсантів збільшився до 320 чоловік. В цьому ж році побудовано лабораторний корпус і їдальню.

  У 1964 році вводиться в експлуатацію зимовий клуб на 570 місць. У 1966 році - молодіжний зал відпочинку, в 1967 році - 5-ти поверховий гуртожиток для курсантів і санчастина з лікувальними кабінетами. Все це дозволило збільшити набір до 500 чоловік.

  У 1967-1968 роках було побудовано перший лабораторний корпус на навчальній авіа технічній базі НАТЕ.

  Для практичної підготовки навчальна авіа технічна база поповнилась такими літаками: ІЛ-12 3, ІЛ-14, АН-2 3, ТУ-1043, ІЛ-14, МІ-4, МІ-8, ІЛ-18, АН-10, АН-24 та інші.

  У цей період сформувався якісно новий педа­гогічний колектив. У педколектив влилися молоді здіб­ні викладачі та перспективні керівники: Яцків Н. А. згодом став професором; Савченко В. Я. згодом кандидат наук, доцент; Хольний В. Я., нині заслужений вчитель; Дорошенко І. М. - заслужений працівник освіти України; Плоткін С. І. — викладач-новатор, відмічений грамотою Президії Верховної Ради України; Аненков Н. М. - ведучий спеціаліст в Ульяновському центрі.

  У 70-80 роки ІІАТБ училища поповнилася новою авіаційною технікою: Як-40, АН-24; ТУ-134, гелікоп­терами різної модифікації. В цей час вийшли на трасу літаки ТУ-154, ЯК-40. У зв'язку з цим виросло замов­лення на всі ці типи літаків. Чисельність курсантів директивне була збільшена до 600 чоловік.

  У 1973 році училище очолив Голяк Анатолій Миколайович, випускник училища 1957 року. Його діяльність широко підтримували викладачі, Інженерно-технічні працівники, наземні служби, курсанти. В пері­од його діяльності масовим тиражем випускались методичні розробки редакційно-видавничою групою училища, писались підручники, широко впроваджу­вались на циклових комісіях технічні засоби навчання, обладнувались класи програмованого навчання.

  Наказом міністра цивільної авіації СРСР № 165 від 16 серпня 1974 року Криворізьке авіаційне училище спецслужб цивільної авіації перейменовано в Криво­різьке авіа технічне училище цивільної авіації КРАТУ ГА.

  За цей період головним чином методом народ­ного будівництва, тобто викладачами і курсантами, було проведено реконструкцію їдальні, котельні, стадіону; побудовано оранжерею, оздоровчий комп­лекс, відкрито музей, клуб; побудовано житлові будин­ки і курсантські гуртожитки.

  Навчальний аеродром поповнився авіаційною технікою: Ж-402, АН-24, ТУ-114, АН-122.

  З травня 1979 року училище очолив Шачков Вадим Олексійович. На той час нагальними були такі проблеми:

  - продовжувалось подальше вдосконалення підбору і професійної підготовки керівного, викладацького і інженерно-технічного складу;

  - переводились навчальні плани і програми на сучасну техніку: ТУ-154, ЯК-42, ІЛ-76, ТУ-134;

  - обладнувались навчальні класи, лабораторії, оновлювались методики, поповнювався бібліо­течний фонд підручниками, посібниками з нової техніки. У навчальний процес впроваджувалась комп'ютерна техніка.

  На початку 80-х років була розроблена концепція розвитку і вдосконалення навчального закладу.

  Відповідно до цієї програми було побудовано навчальний корпус на 1200 місць, два гуртожитки на 800 місць, корпус навчально-виробничої бази, житло­вий будинок на 72 квартири, дитячий садок, спортзал; проведено реконструкцію котельні. Практично подвоїлись навчальні і виробничі площі. Придбані нові літаки ТУ-154, ЯК-42, ТУ-134 та комп'ютерна техніка.

  З метою підготовки авіаційних спеціалістів з підвищеним рівнем кваліфікації у 1991 році авіа училищу присвоєно статус коледжу наказ МЦА

  СРСР №18 від 19.01.1991р..

  Якісний склад викладачів володів і володіє обсягом спеціальних знань, накопичених за 50 років роботи училища. Із 80 викладачів 37 мають вищу кваліфікаційну категорію, 70% мають допуск на літаки ТУ-154, ТУ-134, ЯК-42.

  Налагоджено зв'язок з виробництвами діючої авіаційної техніки.

  За великий вклад у справу вдосконалення навчального процесу і створення матеріально-технічної бази Хольному В. Я. присвоєно почесне звання Заслу­жений вчитель України, Плоткіна С. І. нагороджено Почесною грамотою Президії Верховної Ради України, в 1999 році йому присвоєно звання Відмінник народної освіти України. Шульга М. П. нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. Дорошенку І. М. присвоєно почесне звання Заслужений працівник освіти України. Суздалєв В. С., Узінгер В. І. нагороджені орденом Трудової Слави 3-го ступеня.

  Багато працівників нагороджені медалями, нагруд­ними знаками Відмінник Аерофлоту. Шачков В. О. нагороджений орденом Дружби народів.

  Закон України про освіту створив умови для підготовки спеціалістів у навчальних закладах України в умовах ринкових відносин.

  Таким чином була відкрита нова сторінка в житті нашого навчального закладу.

  Згідно з рішенням Міжгалузевої акредитаційної комісії від 15.09.1993р., протокол № 6/3, рішенням Колегії Міносвіти України від 29.09.93р., протокол № 16/5 Криворізькому авіа технічному коледжу цивільної авіації надана ліцензія на право проведення освітньої діяльності за другим рівнем акредитації.

  Сьогодні коледж має необхідне оснащення для поглибленого засвоєння курсантами обладнання сучасних літаків та вивчення мікро-ЕОМ.

  У коледжі відкрита військова кафедра з підготовки офіцерів для ВПС України.

  Зараз у коледжі ведеться підготовка за слідуючими освітньо-кваліфікаційними рівнями і спеціальностями:

  1. БАКАЛАВР

  Термін навчання 4 роки

  Денна форма навчання

  Радіотехніка

  Комп’ютерна інженерія Електромеханіка Авіація та космонавтика

  2. МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

  Термін навчання 3 роки

  Денна та заочна форма навчання

  Технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден.

  Технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів. Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем та мереж тільки денна.

  Обслуговування комп’ютерних систем і мережу банківській та фінансовій справі. Обслуговування пілотажно-навігаційних комплексів. Обслуговування авіаційних електрифікованих комплексів. Технічне обслуговування повітряних суден та двигунів. Організація авіаційних перевезень тільки денна.

  Випускники коледжу можуть продовжити навчання в Київському Національному університеті ЦА або Харківському технічному університеті радіоелек­троніки.

  З 2000 р. коледж також розпочав готувати спеціа­лістів на нові українські літаки АН-70 та АН-140.

  Викладачі коледжу пройшли підготовку в АНТК ім. Антонова і отримали сертифікат на право викла­дання предметів з спеціального обладнання сучасних літаків.

  Коледж також готує фахівців для галузей радіо­електроніки та телекомунікацій. Вони можуть легко адаптуватися в суміжних областях діяльності, як банківська та офісна справа.

  Випускники коледжу працюють на різноманітних авіапідприємствах та ремонтних заводах. Це інженери, організатори підприємства, першокласні авіатехніки.

  За 50 років свого існування навчальний заклад підготував для авіаційної галузі понад 20 тис. Спеціалістів та майже 3 тис. Спеціалістів для країн Північної Африки, Латинської Америки, Південно-Східної Азії, Індії та арабських країн. Саме наші випускники, їх компетентність, професіоналізм, грамот­ність в експлуатації авіаційної техніки і визначили авторитет Криворізького авіа технічного училища по всій території СРСР та за кордоном. Випускники нашо­го навчального закладу працюють більш як в 45 краї­нах світу.

  У грудні 1999 року вперше в історії навчального закладу був оголошений відкритий конкурс на заміщення вакантної посади начальника коледжу в зв'язку з виходом на пенсію Шачкова В. О.

  На основі конкурсного відбору та за результатами таємного голосування більшістю голосів начальником коледжу було обрано Андрусевича Анатолія Олексан­дровича.

  Нова адміністрація проводить роботу щодо вдосконалення фінансове - економічної діяльності, роз­витку матеріально-технічної бази коледжу, впровад­ження нових форм і методів навчання, заключення договорів про співпрацю з вищими навчальними закладами м. Києва, Харкова, Запоріжжя, Дніпро­петровська.

  У травні 2000 року Державною комісією МОіН України була проведена атестаційна експертиза коледжу. Комісія підтвердила, що діяльність коледжу здійснюється відповідно до вимог сучасних документ; МОіН України.

  Натхненні доброю оцінкою роботи, адміністрація та викладачі коледжу продовжують працювати над вдосконаленням навчально-виховного процесу.

  Сьогодні, всупереч всім негараздам, колектив коледжу схиляється до оптимістичного бачення його майбутнього - як передового навчального закладу неза­лежної України в підготовці висококваліфікованих спеціалістів.